Reglement van het forum

1 contribution / 0 nouveau(x)
Philix
Portrait de Philix
Reglement van het forum

 Ziehier enkele regels eenvoudig om toe te passen en die het leven van iedereen zullen vergemakkelijken. Het doel: de gebruikersvriendelijkheid tussen de leden erg handhaven door een nuttige uitwisseling in verband met de wettigheid toe te laten.
Elke inschrijving als lid veronderstelt de inwilliging zonder voorbehoud en de naleving van de regels voor de forums.
- Modérateurs en de beheerder kunnen ertoe aangezet worden om de inschrijving van leden te weigeren waarvan de aanwezigheid een onrust binnen onze interface van forums zou kunnen creëren.
- Het is verboden beledigende, vulgaire en racistische woorden ten opzichte van ieder die op dit forum te houden. Elk misbruik op dit niveau zal onmiddellijk door het matigende team bestraft worden.
- De illegale Onderwerpen: De discussies over illegale onderwerpen hebben hun plaats op niet onze forums. Met name als lid verplicht u zich om dingen nooit op te stellen die u vals en/of lasterlijk, onjuist, verkeerd, vulgair zou weten, aansporend tot de haat, die, vies, blasfemisch, seksueel georiënteerd, dreigend, die het privé-leven van een persoon, of in strijd met de wetten openbaart, bestookt. U stemt ermee in om geen voorwerpen op te stellen die aan auteursrecht zijn gebonden, tenzij u zelfs dit recht in handen had.
- Het is verboden beelden op te stellen of te gebruiken/tegenslag die het vorige punt van deze regeling niet eerbiedigen.
- Het is verboden als naam van display een gedeponeerd handelsmerk te gebruiken, aan minder om in eigenaar zijn.
- Het is verboden als naam van display van de termen van de stijl te gebruiken: en*ulé, enf*iré, ni*uetout, enz.
- U bent verantwoordelijk voor de woorden die u houdt op dit forum. Wij dus zijn verplicht om een zekere „naspeurbaarheid“ van de auteurs van de berichten te waarborgen. Hiertoe wordt de inschrijving aan het bestaan van een adres geldige mail ondergeschikt gemaakt, en van één of meer identificeerbare adressen IP die met het lid worden verenigd.
- Spreekt u uit juist. De omgangstaal van het forum is het Frans, niet „de kat“ of „SMS“. De beheerder en het matigende team behouden zich het recht voor om elk bericht af te schaffen dat geen minimum eerbiedigt, de Nederlandse taal of de Franse taal.