Waarschuwing

De informatie, die op deze site en het forum opgenomen is, heeft slechts informatieve doeleinden en kan op geen enkele wijze gebruikt worden om een diagnose te stellen of om een behandeling op te starten.
OUCH België is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat er kan van gemaakt worden, en herinnert eraan dat geen enkele informatie die op internet wordt verzameld het deskundig advies van een arts kan vervangen.

Masker-Kits O2UCH BELGIUM

De Masker-kits O2UCH.

Kits oxygène

Masker-Kit voor een effectieve behandeling met 100%zuurstof.

De huidige zuurstofmaskers in België zijn niet helemaal aangepast voor de behandeling van clusterhoofdpijn ! OUCH België is voorzien van de diverse onderdelen die nodig zijn om een efficiënt  en aangepast zuurstofmasker te maken.

Nederlands

NIEUWE KLINISCHE STUDIE NAAR CLUSTERHOOFDPIJN IN BELGIE

NIEUWE KLINISCHE STUDIE NAAR CLUSTERHOOFDPIJN

ARTSEN ONDERZOEKEN EEN EXPERIMENTEEL GENEESMIDDEL TER VOORKOMING VAN CLUSTERHOOFDPIJN    

Op dit moment wordt een preventief experimenteel onderzoeksgeneesmiddel in twee klinische onderzoeksstudies getest om te zien of mensen die lijden aan episodische of chronische clusterhoofdpijn hiermee geholpen kunnen worden (experimenteel betekent dat het geneesmiddel niet is geregistreerd voor regulier klinisch gebruik). De studies vinden plaats in:

• Gent: UZ  Gent, Neurologie

Nederlands

Terugbetaling IMITREX

Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)

Enkele maanden geleden werd er een nieuwe aanvraag ingediend bij het RIZIV met als doel de terugbetalingsmodaliteiten van Imitrex te herzien voor patiënten die aan clusterhoofdpijn lijden.                               

Tijdens hun laatste vergadering van 10 maart 2015 hebben alle leden van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) unaniem beslist om een procedure op te starten overeenkomstig artikel 38, met als hoofddoel de terugbetalingsvoorwaarden van Imitrex  te herzien.

Het is duidelijk dat we ons slechts in een beginfase bevinden, maar we hopen ten stelligste dat, zelfs in deze tijden van economische crisis, het leed van de zieken zal gehoord worden en dat het RIZIV een betere financiële ondersteuning zal bieden aan patiënten getroffen door clusterhoofdpijn.

Een eerste dossier met conclusies is voorzien binnen ongeveer twee maand.

Wij houden jullie op de hoogte zodra we nieuwe informatie bekomen.

Nederlands

Pagina's