De Raad van Bestuur

 

OUCH Belgium vzw wordt geleid door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie bestuurders.
De Raad van Bestuur beheert de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.
Bij OUCH Belgium de drie bestuurders zijn ook de drie leden van het Bureau.

Huidige situatie van het Bureau binnen de raad van bestuur:

Functie Naam GSM
Voorzitter Philippe Lenders +32-478-49.27.96
Secretaris Claudine Leroy +32-476-51.92.43
Penningmeester Bernard Sottiaux +32-477-45.86.68
Nederlands