Charter van de vrijwilliger

Preambule:

Kijk uit, kijk uit! Bent u op zoek naar een job? Er zijn voorwaarden! Lees dit eerst door:

Doelstellingen van de VZW OUCH Belgium

 • Informeren
  De symptomen en behandelingen uitleggen van clusterhoofdpijn
 • Ondersteunen
  Ondersteuning bieden aan clusterhoofdpatiënten en hun naasten
 • Verenigen
  Zich verenigen om samen in te grijpen ten voordele van de patiënten.

In deze context heeft de vereniging vrijwilligers nodig om hen verschillende taken toe te vertrouwen.

 • Verspreiding van visitekaartjes, flyers, posters.
 • Een vaste lid assisteren bij de realisatie van een project.
 • Standbeheer tijdens de "Patiëntendagen - ziekenhuizen".
 • Diverse ad-hocsteun.

Charter van de vrijwilliger binnen de vzw OUCH Belgium

De vrijwilliger engageert zich:

 • De organisatie en de werkingsregels van de ASBL respecteren.
 • Doeltreffende uitvoering van zijn taken (eerbiediging van termijnen, enz.).
 • Zijn activiteiten uitvoeren met respect voor anderen.
 • Samenwerken met andere vrijwilligers en met de leiders van de ASBL.
 • Één of meer interne of externe opleidingen te volgen als die nodig zijn voor het uitvoeren van één of meer taken.
 • Geen arts of neuroloog vervangen (geen diagnose of medisch advies).
 • Het gebruik van illegale stoffen niet aanmoedigen.
 • Vertrouwelijkheid respecteren of de verdeling ervan beperken tot leden van het bureau (voorzitter, secretaris, penningmeester).
 • Om naar de vergaderingen "Vrijwilligerswerk" te komen of om, indien dit niet mogelijk is, de verantwoordelijke van deze vergaderingen de ad hoc informatie te sturen over de evolutie van zijn taken.
  Voor zover mogelijk zullen vrijwilligers die hun vrijwilligersactiviteiten willen beëindigen, de vereniging tijdig op de hoogte brengen voor vervanging.

De VZW OUCH Belgium engageert zich:

 • De vrijwilliger coachen. De VZW zorgt voor de nodige opleiding voor de uitvoering van haar activiteiten en zal de follow-up van het werk van de vrijwilliger voor zorgen.
 • Vergoeding van reiskosten (afhankelijk van de woonplaats).
 • Vrijwillige verzekering afsluiten (voor wettelijke aansprakelijkheid)
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om de activiteiten van de vrijwilliger te beëindigen als de vrijwilliger niet of niet langer voldoet aan de behoeften van de vereniging.
 • Het contract kan in geen geval gelijkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst.
Nederlands