De toepassing « Mijn kalender » is beschikbaar op de site!

De toepassing “mijn kalender” is beschikbaar, zie link aan de rechterkant van de site.
Jullie hebben de mogelijkheid: Lijsten printen, bijwerken, verwijderen, of uw aanvallen onder vorm van grafieken voorstellen.

Om alle problemen van spam te vermeiden, is men verplicht zich te registreren om het link te zien en toegang te hebben tot deze toepassing.
 

Veiligheid:

 1. Je hebt slechts toegang tot je eigen kalender!
 2. De website beheerders hebben toegang tot alle gegevens van alle kalenders, maar ditenkel en alleen op anonieme wijze(zie hieronder onze vooropgestelde doeleinden).
 3. Dagelijks wordt er een kopij gemaakt van de database, mocht er zich op een gegeven ogenblik een crash voordoen van de site, dan kan men opnieuw opstarten met de gegevens van de dag voordien.

Doelstellingen:

 1. Een overzicht verschaffen van uw persoonlijke clusterhoofpijnaanvallen, die u onder de vorm van een lijst of een grafiek kan afdrukken voor eigen gebruik, of voor overleg met uw neuroloog tijdens een consultatie.
 2. Het bundelen van alle kalenders op ANONIEME (ieder dossier krijgt een nummer in plaats van een naam) met als doel te zorgen voor:
  - Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (wij zijn in contact met tal van neurologen op dit vlak)
  - Aanvullende gegevens aan het dossier dat wij klaarstomen voor het RIZIV. Dit dossier heeft tot doel enerzijds het aantal terugbetaalde verpakkingen Imitrex per maand opdrijven, maar ook dat die in categorie “A” zou komen (volledig terugbetaald)

Schrijf jullie talrijk in op onze site
Maak werk van “MIJN KALENDER”
MET HET OOG OP ONS GEMEENSCHAPPELIJK OBJECTIEF!

Voel je vrij om ons te contacteren (zie formulier op de rechtkant van de pagina) voor alle eventuele vragen hierover.

Versie 2 binnenkort!

Deze toepassing zal in de nabije toekomst nog aangepast worden volgens de noden.
Men voorziet:

 1. Het aantal injecties onder de vorm van een grafiek (gedeeltelijk of volledig) per maand (zeer belangrijk in het kader van het RIZIV)
 2. Verdeling van aanvallen per 24 uur, ook onder de vorm van een grafiek, om de regelmatigheid of onregelmatigheid van crisissen aan te tonen.
Nederlands