Imitrex SC

Zeer doeltreffend binnen de enkele minuten verdwijnt de pijn, de injectie van sumatriptan zoals Imitrex® heeft toch wel enkele nadelen:

  • Zeer kostelijk. Momenteel bedraagt de prijs 34,12 € voor 1 verpakking van twee injecties van 6 ml ieder, exclusief tussenkomst (als terugbetaling, 9,05 €)
  • Al naargelang het individu zullen de bijwerkingen min of meer uitgesproken zijn.
  • Maximaal twee injecties per 24 uur.
  • Is af te raden voor personen met cardiovasculaire risico’s of hoge bloeddruk (>15/9)
Nederlands