Terugbetaling

Bij vasculaire gelaatspijn (Cluster headache) bij patiënten die voldoen aan de I.H.S. –diagnosecriteria voor vasculaire gelaatspijn op basis van een rapport van de geneesheer-specialist in de neurologie of de neuropsychiatrie.

 1. Op basis van een verslag van de behandelende arts dat verklaart dat aan die voorwaarden voldaan is, kan de vergoeding worden toegekend naar rata van maximum 7 verpakkingen voor een periode van maximum 1 maand.
 2. Deze machtiging tot vergoeding kan vernieuwd worden voor elke latere pijncluster op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelende arts naar rata van maximum 7 verpakkingen voor een periode van maximum 1 maand. De vergoeding wordt toegekend voor zover er een periode van minstens 6 maanden verstreken is sinds het einde van de vergoeding van de voorgaande clusterbehandeling.
 3. Als de behandeling van een pijncluster noodzakelijk is gedurende een periode van langer dan een maand, wordt de verlenging van de machtiging gevraagd door de arts-specialist in de neurologie of de neuropsychiatrie en dit per periode van maximum drie opeenvolgende maanden naar rata van telkens maximum 7 verpakkingen per maand.
  Indien de arts-specialist het in specifieke gevallen aangewezen en veilig vindt dat zijn patiënt meer dan 7 verpakkingen per maand dient vergoed te krijgen, dan dient hij dit specifiek te vragen in een omstandig medisch verslag. Dit is mogelijk per periode van maximum drie opeenvolgende maanden naar rata van maximum 30 verpakkingen per maand, telkens op basis van een nieuw omstandig medisch verslag.

Bron: RIZIV 
Doe op deze pagina onderzoek naar "sumatriptan (inj)". Klik vervolgens op het verkregen resultaat (IMITREX). Klik tenslotte op het pictogram eye icon op de tweede lijn om de inhoud van de terugbetalingsvoorwaarden te zien. (de eerste lijn komt overeen met de voorwaarden voor migraine)

Documenten voor terugbetaling:

 1. Het verzoek voor terugbetaling

  In te vullen door de specialist in de neurologie of neuropsychiatrie en terug (zonder vertraging) naar uw mutualiteit: :

 2. Autorisatie document voor terugbetaling

  Dit document wordt u door uw mutualiteit na de aanvraag hierboven.
  Opgelet! het wacht tijdstip is soms grote: enkele weken tot meer dan een maand!

  Geef dit document naar uw apotheker voor terugbetaling.
  (Aarzel niet om uw apotheker vragen om uw recepten te houden in de wacht, de tijd benodigd voor het verkrijgen van het document.)

Nederlands