Leden

 

Opgericht door drie patiënten in mei 2008, de vereniging O.U.C.H. Belgium bestaat, sinds 19 oktober 2017, uit 7 vaste leden (waaronder 3 bestuurders), toegetreden leden en vele sympathieke leden met behulp van onze Facebook-groep.

Toegetreden leden worden?

De vzw wordt door haar leden of donateurs gefinancierd en profiteert niet van reclame-inkomsten, noch ontvangt zij momenteel een officiële subsidie. Elke bijdrage aan het functioneren van de vereniging is dan ook welkom.

Financiële steun is niet verplicht, hoewel welkom, maar occasionele deelname aan de activiteiten van de vereniging wordt aangemoedigd:

  1. Journées Rencontres (uit uw regio: Brussel, Luik en Namen momenteel),
  2. Ziekenhuisdagen (in uw regio),
  3. Antwoord, indien mogelijk, op andere occasionele hulp die via deze site of via onze Facebook-groepen wordt gevraagd.

Wenst u lid te worden van de vzw of wil u steun verlenen, vul dan het bijgevoegde formulier in en stuur het per post naar ons terug.

Registratieformulier "toegetreden lid"

Vast lid worden?

Vast lid worden betekent meer betrokkenheid bij de vereniging.
Dat betekent het ondersteunen van een bepaald project binnen de vereniging en zijn volbrenging verzekeren.

Een effectief lid zijn is: 

  1. Steun een bepaald project en zorg voor het welslagen ervan.
  2. Echt actief deelnemen aan LUSS-bijeenkomsten over de gemeenschappelijke doelstellingen van alle patiëntenverenigingen op het gebied van politiek, RISIV, mutualiteiten, enz. 
  3. Door deel te nemen aan een passende LUSS-opleiding,
  4. Door het bijwonen van (op zijn beurt) de Algemene Vergaderingen van de verenigingen waarvan wij volwaardig lid zijn (BBC, LUSS, RDB).
  5. Door ideeën voor te stellen voor activiteiten, fondsenwerving, voorlichtingsthema's, oplossingen voor patiëntenondersteuning, communicatie met de media, informatie van artsen en andere noodhulpdiensten, enz.
  6. Het betekent ook deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van OUCH Belgium en stemmen (of niet) over de voorstellen van de Raad van Bestuur.

Wilt u vast lid worden van de vereniging, vul dan het onderstaande aanvraagformulier in en stuur het per post naar ons terug.

Uw aanvraag wordt onderzocht en u wordt gecontacteerd.

Aanmeldformulier "vast lid"

Ons postadres om uw aanvraag te verzenden:

O. U. C. H. Belgium VZW
Secretariaat
Rue des Cailloux, 19 
1330 - Rixensart

Nederlands