Doelstellingen van de vereniging

  • Personen met clusterhoofdpijn samenbrengen.
  • Een zelfhulpgroep tot stand brengen die zowel de zieken als hun familieleden verenigt maar ook al degenen die rechtstreeks of onrechtstreeks iets met die aandoening te maken hebben.
  • Informatie over de ziekte verstrekken aan de zieken en ook aan hun nabestaanden. Het grote publiek sensibiliseren om de ziekte gemakkelijker te kunnen opsporen en beter te leren kennen. Daartoe informatie van algemene en/of specifieke aard in België verspreiden.
  • Technische en morele bijstand verlenen aan de gezinnen die door deze aandoening zijn getroffen.
  • Clusterheadaches beter leren kennen en begrijpen door te lobbyen, informatie te verstrekken en de aandacht van de media, de overheidsinstellingen, de medische wereld en de farmaceutische industrie op de problematiek te vestigen.
  • Steun verlenen aan het medisch onderzoek en de verzorging van clusterhoofdpijn verbeteren.
  • De overheidsinstellingen sensibiliseren met de bedoeling de belangen van de zieken te behartigen.
  • Aangezien deze ziekte vaak laattijdig of niet precies wordt vastgesteld, aan de huisartsen, KNO, oogartsen, tandartsen en , over ’t algemeen, aan alle leden van het medisch korps degelijke informatie verstrekken.
Nederlands