Terugbetaling

Bron : Geneesmiddelen en andere farmaceutische verstrekkingen - Zuurstof - Voorschrijven van korte termijn zuurstoftherapie - RIZIV

Voor de eerste aanvraag is de machtiging van de adviserend geneesheer afhankelijk van een bijgevoegd omstandig verslag van een neuroloog, een neurochirurg of een neuropyschiater

  • met de diagnose van clusterhoofdpijn en
  • een verantwoording van het opstarten van de zuurstofbehandeling omwille van de klinische toestand van de patiënt.

Er is geen standaardformulier voor de aanvraag tot terugbetaling vastgelegd. Als de huisarts de aanvraag doet moet hij het verslag van de specialist bijvoegen.

L’autorisation a une duréé de validité illimitée.

De patiënt moet daarnaast beschikken over een maandelijks voorschrift met de volgende elementen:

  • gasvormige zuurstof op stofnaam voorgeschreven volgens behoefte, met specifieke toebehoren aangepast aan een hoog debiet

  • de dosering (in liter per minuut)

  • in voorkomend geval, de zuurstofbevochtiger.

Voorbeeld van een terugbetalingsverzoek om uw verzekeringsmaatschappij te sturen (klik voor uitbreiding):

Voorbeeld van een in ruil ontvangen autorisatiedocument (klik om te vergroten):

Nederlands