Beoordeling van pijn

Pijn, definitie

De IASP (International Association for the Study of Pain) geeft aan dat pijn is:

« Onaangename sensorische en emotionele ervaring geassocieerd met daadwerkelijke of potentiële weefselbeschadiging, of beschreven in termen die suggereren dergelijke verwondingen. ».

De schalen van pijn

Omdat pijn per definitie subjectief is, is het moeilijk om er nauwkeurig verantwoording voor af te leggen.
Zijn expressie hangt af van de leeftijd van de ervaring en persoonlijkheid van de patiënt.
We moeten ons echter voorzien van instrumenten om rekening te houden met dit lijden en passende maatregelen te nemen.

Drie auto-evaluaties schalen van de pijnintensiteit zijn momenteel beschikbaar voor de gezondheidszorg teams:

 • De eenvoudige verbale schaal, of EVS, wordt gebruikt om de pijn van de patiënt in stappen te beoordelen. Elk niveau komt overeen met een score waar de zorgverlener de patiënt om vraagt:
 • De numerieke schaal of NS bestaat uit het vragen aan de patiënt om een score van 0 tot 10 te geven voor pijngevoelens. Noot 0 komt overeen met "geen pijn" en noot 10 op "ondraaglijke pijn".

 • De analoge visuele schaal of AVS. Beschrijvend aan de patiëntzijde, digitaal aan de zorgverlenerszijde

Schalen meer geschikt voor hoofdpijn cluster

 • De KIP schaal
  Bob Kipple ontwierp een schaal van 1 tot 10 om de pijn van een clusterhoofdpijn aanval te beschrijven. Deze schaal wordt veel gebruikt in de Angelsaksische wereld, maar is niet erg lineair (exponentieel op het einde van 7 tot 10):

  Kip 0: Geen pijn. Alles ok.
  Kip 1: Lichte pijn of pijnschaduw. Alles nog in orde.
  Kip 2: Iets sterkere pijn of schaduw. Alles min of meer in orde.
  Kip 3: Erg aanwezige pijnsensatie, maar nog draaglijk.
  Kip 4: Hevige pijn. Hinderlijk.
  Kip 5: Pijn is zo hevig dat je ruimte nodig hebt om alleen te zijn.
  Kip 6: Zo erg dat je ervan zou wakker worden -of dat effectief ook doet-. Je kan nog vrij "kalm" blijven en eventueel terug inslapen.
  Kip 7: Slaap is geen optie. De pijn is zo sterk dat de adrenaline je inmiddels tot bewegen drijft. Je bent erg onrustig en weet geen blijf met jezelf.
  Kip 8: De pijn beheerst je nagenoeg volkomen. Dit is doorgaans het stadium waar je begint te roepen, slaan, wiegen, ...
  Kip 9: Zo enorm dat je de wanhoop nabij bent. Nagenoeg onbeschrijfelijk.
  Kip 10: Zelfmoordneigingen

 • De OUCH schaal
  Op basis van een oude schaal, ontworpen door "Algos France", een oude Franse vereniging die nu opgeheven is.
  Deze schaal combineert relaties, vergelijkingen en graduatie van 0 tot 10

   

Herinneren:
Informeer uw neuroloog altijd over de schaal die u gebruikt, zodat er geen onduidelijkheid over het onderwerp bestaat.

Nederlands