Projet "BA verzekering"

Verantwoordelijk: Bernard Sottiaux

Burgerlijke aansprakelijkheid en vrijwilligerswerk

De wet van 2005 verplicht nu alle verenigingen om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor vrijwilligers die hen helpen.
Dit zijn niet alleen reguliere vrijwilligers, maar ook degenen die af en toe betrokken zijn, zoals gezinnen of kinderen in een feestje.
Als de vrijwilligers minderjarig zijn, worden ook hun ouders of voogden beschermd.

Deze verzekering vergoedt alle schade die de vrijwilligers mogelijkerwijs aan derden hebben toegebracht tijdens hun activiteiten en tijdens reizen in verband met de activiteit.

Bernard heeft via zijn makelaar een aanvraag ontvangen van FIDEA Assurance voor 109,25 € voor BA plus Rechtsbescherming. Dit voorstel werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Bernard zal daarom het contract voor OUCH Belgium afronden.

Nederlands