"Perscontact" project

Verantwoordelijk: Richard Taxquet

Doelstellingen:

  1. Stel een lijst op van gezondheidsjournalisten in België om hen persberichten te sturen
  2. Schrijf persberichten, leg ze ter goedkeuring voor aan de leden van de Raad van Bestuur en dan ze op tijd naar de journalisten sturen.

Nota: Er is een eerste persbericht te voorzien voor de dag van 21 maart: de Cluster Hoofdpijn Dag.

Nederlands